Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 December 1977 (Brussel). RG 7435

Date :
05-12-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771205-7
Numéro de rôle :
7435

Résumé :

Het cassatiearrest van 20 april 1977 (J.T.T. p. 180) is niet toepasselijk op het arbeidsrecht. In de huidige reglementering kan worden overeengekomen dat een bepaalde betaling een schenking uitmaakt zelfs zo inzake maatschappelijke zekerheid dat voordeel onderworpen is aan een inhouding voor maatschappelijke zekerheid. Het maaltijdtiket kan worden gelijkgesteld met loon tenzij de werkgever zich het recht voorbehouden heeft het voordeel op elk ogenblik af te schaffen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.