Arrondissements-rechtbank: Vonnis van 24 Juni 1971 (Brussel). RG 14568

Date :
24-06-1971
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19710624-2
Numéro de rôle :
14568

Résumé :

De vrederechter is bevoegd ratione materiae om kennis te nemen van het verzoekschrift dat ertoe strekt, na advies van de geneesheer, de ongeschiktheid vast te stellen van een gehandikapt kind waarvoor, op grond van artikel 63 van de samengeordende wet en het uitvoeringsbesluit van 29 juni 1967, kinderbijslag wordt gevraagd.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.