Hof van Beroep: Arrest van 10 September 1992 (Brussel)

Date :
10-09-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920910-4
Numéro de rôle :

Résumé :

De animus donandi bij een schenking kan niet worden afgeleid uit het louter ontbreken van een economisch evenwichtige tegenprestatie. De vrijgevigheidsintentie houdt eerder verband met de wil van de schenker iemand te bevoordelen, zonder een economische tegenprestatie in ruil te verwachten noch met het oog op het vergoeden van eerder geleverde prestaties. De wens om na zijn dood een aantal effecten toe te delen aan de persoon die vroeger voor zijn huishouden heeft gezorgd, moet beschouwd worden als een vrijgevigheid en niet als een vergeldende schenking. De aanwezigheid in het geschreven stuk van de woorden "ter vereffening van schuld" staat het bewijs van de animus donandi niet in de weg.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.