Hof van Beroep: Arrest van 11 September 1984 (Brussel). RG C-68/92;C-69/92

Date :
11-09-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840911-3
Numéro de rôle :
C-68/92;C-69/92

Résumé :

De beheerder van een vennootschap kan zich slechts beroepen op het statuut van bediende voor zover, aan de ene kant, een band van ondergeschiktheid tussen de vennootschap en hemzelf is bewezen en, aan de andere kant, een onderscheid kan worden gemaakt tussen de taken die hij uitoefent in zijn hoedanigheid van werkgever en deze die hij uitoefent in zijn hoedanigheid van bediende. In casu is de band van ondergeschiktheid niet bewezen en is het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de taken die uitgeoefend worden in uitvoering van een arbeidsovereenkomst en deze die uitgeoefend worden in uitvoering van de meer specifieke functie van beheerder.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.