Hof van Beroep: Arrest van 16 Juni 1981 (Brussel). RG C-68/92;C-69/92

Date :
16-06-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810616-1
Numéro de rôle :
C-68/92;C-69/92

Résumé :

De wisselverbintenis is in beginsel van abstracte aard wat niet belet dat verweermiddelen geput uit de onderliggende verhoudingen tussen onmiddellijk verbonden wisselpartijen mogen worden ingeroepen. Onder dergelijke tegenstelbare verweermiddelen moeten noodzakelijk begrepen worden middelen die een reëel verweer uitmaken en derhalve tot niets anders strekken dan tot de declaratieve vaststelling dat de ingestelde hoofdvordering ongegrond is. Een tegeneis tot betaling van schadevergoeding wegens verborgen gebreken in een woning en tot schuldvergelijking met het bedrag van de wisselbrief is geen dergelijk verweermiddelen en belet niet de onmiddellijke veroordeling van betrokkene tot betaling van de wissel.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.