Hof van Beroep: Arrest van 18 September 1996 (Brussel)

Date :
18-09-1996
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19960918-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De term "besprekingen" zoals bedoeld in art. 18 AAV moet ruim worden opgevat, er moet als zodanig worden beschouwd: elke deelname aan vergaderingen, elke mondelinge bespreking, elke uitwisseling van berichten of elke houding van het bestuur die van aard zijn aan de aannemer een redelijke indruk te geven dat het bestuur een minnelijke regeling van de betwisting overweegt en de aannemer ertoe redelijker wijze aanzet het instellen van een gerechtelijke procedure uit te stellen om het verbreken van de onderhandelingen te vermijden.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.