Hof van Beroep: Arrest van 19 Mei 1994 (Brussel)

Date :
19-05-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940519-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De onvoorzienbaarheid van de epilepsie-aanval had in dit geval alleen betrekking op het moment dat die zich kon voordoen en niet op de waarschijnlijkheid van het voorvallen ervan; het enige toevalselement kon bijgevolg alleen het moment van het voorvallen van de aanval zijn, die daarentegen zelf wel degelijk een volkomen vaststaand en voorzienbaar risico vormde. De beklaagde had moeten weten dat zijn gezondheidstoestand gedragsstoornissen kon veroorzaken waardoor hij de controle over het voertuig dat hij bestuurde, kon verliezen en dat hij bijgevolg zijn gedrag moest aanpassen en indien nodig geen voertuig besturen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.