Hof van Beroep: Arrest van 29 Juni 1984 (Brussel). RG C-68/92;C-69/92

Date :
29-06-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840629-7
Numéro de rôle :
C-68/92;C-69/92

Résumé :

De bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank ratione loci wordt niet bepaald inz. handelspraktijken door de plaats waar de aangeklaagde reclame wordt geconcipieerd en ertoe wordt besloten doch door de plaats waar de verbintenis moest worden uitgevoerd, d.i. de plaats waar de onrechtmatige reclame werd verspreid.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.