Hof van Beroep: Arrest van 29 November 1995 (Brussel)

Date :
29-11-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19951129-6
Numéro de rôle :

Résumé :

De verzekeraar - of zijn mandataris - die een inschrijvingsaanvraag voor een motorrijtuig van zijn zegel en handtekening voorziet en die, hetzij persoonlijk, hetzij via zijn mandataris, deze aanvraag verzendt naar het bevoegde bestuur - gaat ten overstaan van derden de verplichting aan om een eventuele burgerlijke aansprakelijkheid te dekken, vanaf het ogenblik dat hijzelf of zijn mandataris, deze aanvraag naar het bestuur heeft verzonden. De bewering volgens dewelke partijen akkoord zouden gegaan zijn om de inwerkingtreding van de verzekeringspolis uit te stellen totdat de formaliteiten van het contract zouden worden vervuld en de omstandigheid dat de beklaagde - nadat hij zijn voertuig heeft laten immatriculeren - de verzekeringspolis niet ondertekend heeft en evenmin de premie betaald heeft, kan slechts gevolgen hebben op de verhouding tussen de beklaagde, zijn verzekeraar en diens mandataris.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.