Hof van Beroep: Arrest van 3 Juli 1984 (Brussel). RG 86/18790

Date :
03-07-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840703-2
Numéro de rôle :
86/18790

Résumé :

Het vermoeden van schuld bij de feitelijke scheiding, zoals vastgesteld in artikel 306 van het Burgerlijk wetboek, kan worden omgekeerd wanneer de man bewijst dat de houding van zijn echtgenote, die de noodzakelijkerwijze moet worden gelijkgesteld met de zware beledigingen waarvan sprake in artikel 231 van het Burgerlijk wetboek, nochtans ertoe bijgedragen heeft dat het behoud van het echtelijk leven nog moeilijker zoniet onmogelijk was.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.