Hof van Beroep: Arrest van 5 December 1994 (Brussel)

Date :
05-12-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19941205-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De essentiële bestanddelen van een overeenkomst zijn alle bestanddelen die de partijen er in hoofdzaak toe gebracht hebben de overeenkomst aan te gaan, zodanig dat zonder deze bestanddelen de overeenkomst niet was gesloten: de tweevoudige dwaling in hoofde van de verzekeraar betreffende elementen als de hoedanigheid van voogd over een minderjarig kind en van belangrijke en rijke advokaat van deze minderjarige, is verschoonbaar, wanneer het gaat om de dekking van frauduleuze en oneerlijke praktijken, die zouden begaan zijn in het kader van het wettelijk beheer over de goederen van de minderjarige, die bestaan uit in Belgische banken gedeponeerde fondsen. Het is des te meer verschoonbaar wanneer blijkt dat de maatschappij geen filiaal heeft in België en enkel kon voortgaan op inlichtingen die haar waren verstrekt door de makelaar, die uitsluitend voor rekening van zijn cliënt optreedt en niet als mandataris van de maatschappij.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.