Hof van Beroep: Arrest van 5 Juni 1968 (Brussel)

Date :
05-06-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680605-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de koper van een vrachtwagen op het ogenblik van de koop nog geen vervoerder was voor eigen rekening en aldus nog geen handelaar, is de Rechtbank van Koophandel niet bevoegd om zich uit te spreken op een vordering die gesteund is op de koop; het is zonder belang dat de koper handelaar geworden is op het ogenblik dat hij levering moest nemen van de vrachtwagen en hij zich hieraan onttrekt. De bevoegdheid is bepaald door de aard van de verbintenis van de gedaagde op het ogenblik dat de verbintenis wordt aangegaan.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.