Hof van Beroep: Arrest van 8 December 1970 (Brussel)

Date :
08-12-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19701208-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Het kopiëerrecht is een werkelijk en natuurlijk recht maar niet absoluut : het mag geen risico van verwarring teweegbrengen ten aanzien van de persoon, de inrichting of de goederen van mededingers. De publiciteit aangewend door verweerster en in het bijzonder de afbeelding van een vlieg die op het eerste gezicht dezelfde is als deze aangenomen door de verweerster, schept onbetwistbaar een risico van verwarring tussen de produkten; want het publiek heeft een natuurlijke neiging de produkten te onderscheiden eerder door de afbeelding dan door de fabrieksmerken.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.