Hof van Beroep: Arrest van 8 Maart 1994 (Brussel)

Date :
08-03-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940308-8
Numéro de rôle :

Résumé :

De weggebruiker die rijdt op een rijbaan met vier rijvakken en die vertraagt om een in een ander rijvak stilstaand geaccidenteerd voertuig voorbij te rijden, kan geen enkele fout verweten worden. De door het geaccidenteerde voertuig gevormde hindernis diende inderdaad iedere normaal voorzichtige bestuurder aan te sporen er met gematigde snelheid voorbij te rijden, meer bepaald om zich ervan te vergewissen dat de bestuurder geen hulp behoefde en om een risico op ongevallen te vermijden. Dergelijke vertraging om veiligheidsredenen is niet van aard de achteropkomende bestuurder te verrassen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.