Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 11 Maart 1993 (Brussel)

Date :
11-03-1993
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19930311-4
Numéro de rôle :

Résumé :

De bestuurder die de gemeenschappelijke ongevalsaangifte ondertekent welke werd opgesteld door de andere in het ongeval betrokken bestuurder verklaart zich akkoord met de omstandigheden van het ongeval zoals deze op de ongevalsaangifte werden vermeld. Deze is ertoe bestemd de vaststellingen van de politie of de rijkswacht te vervangen om aan de betrokken verzekeraars de feitelijke elementen ter kennis te brengen die hen moeten toelaten de aansprakelijkheden te beoordelen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.