Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 16 Februari 1978 (Brussel). RG 84/1293

Date :
16-02-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780216-3
Numéro de rôle :
84/1293

Résumé :

Dat het bedrag van de onderhoudsuitkering aan belastingheffing onderhevig is rechtvaardigt niet dat het bruto-inkomen van de man als berekeningsbasis wordt genomen. De uitkering moet worden becijferd op basis van het brutovermogen, maar rekening houdend met het feit dat ze zal worden verminderd ingevolge de belastbaarheid. Terzake werkt de echtgenote niet. Van haar kan redelijkerwijze niet worden verwacht dat ze een betrekking vindt, noch dat het haar mogelijk zou zijn dit te doen zonder dat de kinderen hierdoor worden benadeeld.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.