Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 30 Juni 1978 (Brussel)

Date :
30-06-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780630-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Het kriterium om het tijdelijkie materiële verlies te ramen dat een huisvrouw, 43 jaar oud op het ogenblik van het ongeval, moeder van een gezin van 4 kinderen van respektievelijk 20, 18, 16 en 14 jaar, moet niet alleen rekening houden met de huishoudelijke waarde in acht genomen de kost van een werkvrouw, maar ook met de opvoedende rol van een moeder met 4 kinderen. Deze verloren gegane ekonomische waarde kan geraamd worden op 200.000 frank 's jaars of hetzij ongeveer 600 F per dag. De materiële schade die voor die huisvrouw voortspruit uit 35 % B.A.O. kan berekend worden op grond van een gemiddelde ekonomische waarde van 18.000 F per jaar er mee rekeninghoudende dat onder meer de materiële en huishoudelijke bezigheden zullen afnemen naar mate de 4 kinderen het huis zullen verlaten of een doeltrefende hulp zullen bieden.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.