Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 Januari 1980 (Charleroi (Charleroi)). RG 84/1293

Date :
07-01-1980
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19800107-3
Numéro de rôle :
84/1293

Résumé :

Een grensarbeider die volledig werkloos is geworden en krachtens de gemeenschapsverordeningen werkloosheidsuitkeringen trekt in het land waar hij woont, verliest daardoor automatisch de hoedanigheid van grensarbeider. De invaliditeitsuitkeringen waarop die werknemer aanspraak maakt, komen volledig ten laste van het land waarvan de wettelijke regeling toepasselijk was op het ogenblik dat de arbeidsongeschiktheid, gevolgd door invaliditeit, is opgetreden.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.