Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 Mei 1975 (Dendermonde (Aalst)). RG 730

Date :
15-05-1975
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750515-3
Numéro de rôle :
730

Résumé :

De wetgever heeft op zorgvuldige wijze de proceduur geregeld om een wijziging te bekomen van de lijst der kiezers of kandidaten, gedurende de periode die de verkiezingen voorafgaat (art. 10 en 25 K.B. van 18.2.1971). Gezien de hierin vermelde termijnen strikt dienen te worden in acht genomen, kan een beroep op de Arbeidsrechtbank, dat enkel gesteund is op het verwerpen van een door de eiser blijkbaar laattijdig ingediende klacht enkel als niet toelaatbaar worden beschouwd (A.Rb. Luik 14.4.1971 _ J.T.T. 1971, p. 125).

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.