Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 November 1971 (Dendermonde (Aalst)). RG 76/189

Date :
15-11-1971
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19711115-1
Numéro de rôle :
76/189

Résumé :

De bevoegdheid van de nieuwe Gerechten wordt bepaald volgens de regels die de bevoegdheid bepaalden van de opgeheven Gerechten voor de inwerkingtreding van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek; De opgeworpen niet ontvankelijkheid in gevolge oproeping in verzoening voor een niet bevoegde Raad dient onderzocht rekening houdend met de voorschriften der W. van 9 juli 1926 art. 55 _ Een dergelijke verzoeningspoging beantwoordt aan de wettelijke voorschriften vooral daar de verweerster hiertegen niet geprotesteerd heeft.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.