Arbeidsrechtbank: Vonnis van 4 Januari 1973 (Dendermonde (Aalst)). RG 84/1293

Date :
04-01-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730104-2
Numéro de rôle :
84/1293

Résumé :

Krachtens artikel 121 alinéa 1 laatste lid van het K.B. van 20121963 komt, om gerechtigd te zijn op werkloosheidsuitkeringen, de in het buitenland verrichte arbeid in aanmerking, wanneer hij verricht werd in een dienstbetrekking die in Belgie aanleiding zou geven tot betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen _ onderwijzend personeel tewerkgesteld met contract van beperkte duur en zonder aanspraak op rustpensioen in Zaire _ toepassing van artikel 7 van het K.B. van 28111969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders _ deze dagen van tewerkstelling dienen in aanmerking te worden genomen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.