Arbeidsrechtbank: Vonnis van 13 September 1977 (Dinant). RG 78/6710

Date :
13-09-1977
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770913-6
Numéro de rôle :
78/6710

Résumé :

Wanneer het vergoedingsfonds tussenkomt moet het aan de werknemer een opzeggingsvergoeding betalen, berekend met inachtneming van het loon bedoeld in artikel 20 van de samengeordende wetten. De tussenkomst van het fonds is dus niet beperkt tot de wedden, doch ze strekt zich uit tot de voordelen verworven krachtens de overeenkomst zoals de dertiende maand en de werkgeversbijdrage tot de groepsverzekering.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.