Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 6 Oktober 1994 (Dinant)

Date :
06-10-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19941006-7
Numéro de rôle :

Résumé :

1. De aansprakelijkheid voor een door een bestuurder in staat van dronkenschap veroorzaakt verkeersongeval wordt volgens de formule 50/50 verdeeld tussen die bestuurder wiens alcoholgehalte 2,61 gr/mille bedraagt, en de caféhouder bij wie hij een groot aantal alcoholische dranken geconsumeerd heeft. 2. De beslissing neemt het causaal verband in aanmerking tussen het verkeersongeval en de door de caféhouder begane fout, die er niet alleen in bestond alcohol te schenken aan iemand die zich reeds in een gevorderde staat van dronkenschap bevond, maar bovendien in het verzuimen van de noodzakelijke maatregelen om de belofte dat hij de bestuurder in kwestie thuis zou afzetten na te komen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.