Hof van Justitie van de EU: Arrest van 1 Maart 1973 (Europa). RG 7372

Date :
01-03-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730301-1
Numéro de rôle :
7372

Résumé :

Wanneer een werknemer normaal zijn aktiviteit uitoefent over het grondgebied van meerdere lidstaten, verblijf houdt op het grondgebied van een van die Staten en slachtoffer is van een arbeidsongeval, dan is de toepasselijke wetgeving die van de Staat waar de werknemer een deel van zijn aktiviteit uitoefent en zijn verblijf houdt (art. 13, alinéa 1; c, eerste lid, van Reglement nr. 3). Dit beginsel wordt toegepast afgezien van het feit dat de werknemer in dienst is van een of meer werkgevers, en van de plaats van het feit dat het recht op prestaties doet ontstaan.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.