Hof van Justitie van de EU: Arrest van 17 Juni 1970 (Europa)

Date :
17-06-1970
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700617-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De uitdrukking "zo de overleden werknemer onderworpen was aan de wetgeving van één lid-staat" voorzien in artikel 42 alinéa 6, a, van het reglement nr. 3 op de Sociale Zekerheid der migrerende werknemers wordt verstaan in die zin dat de overleden werknemer slechts beschouwd wordt als onderworpen aan de wetgeving, zo hij werkelijk de voorwaarden vervulde die het beschouwde recht in zijn voordeel of in het voordeel van zijn rechthebbende openen. Woont de wees op het grondgebied van de lid-staat waar de overleden werknemer onvoldoende verzekeringsperiodes verrichtte om recht te geven op de verstrekkingen door de wetgeving van de staat van de woonst voorzien, dan is de bevoegde instelling van de staat die het pensioen of de rente verschuldigd is, gehouden kinderbijslagen aan de rechthebbende uit te keren.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.