Arbeidshof: Arrest van 11 December 1973 (Gent (Brugge)). RG 78/6710

Date :
11-12-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731211-6
Numéro de rôle :
78/6710

Résumé :

Wanneer de inleidende dagvaarding welke ertoe strekt betaling te bekomen van vervallen bijdragen, gegrond is op de bijdrageplicht waartoe verweerster gehouden is ingevolge de onderworpenheid aan het Sociaal Statuut voor Zelfstandigen, kan in graad van hoger beroep de eis niet gewijzigd worden door alsdan het verschuldigde van verweerster te vorderen op grond van haar hoedanigheid van erfgerechtigde van de in werkelijkheid overleden zelfstandige bijdrageplichtige. Deze nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies berusten op een ander feit dan dit in de dagvaarding aangevoerd.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.