Arbeidshof: Arrest van 14 Oktober 1971 (Gent (Brugge)). RG 1596

Date :
14-10-1971
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19711014-1
Numéro de rôle :
1596

Résumé :

De bromfietser welke ten val komt zonder te zijn aangereden moet kort vóór de val, de controle over zijn voertuig hebben verloren. Dit verkeerd maneuver is de fout die aanleiding was tot de val, plotselinge gebeurtenis en uitwendige oorzaak die de dood van de getroffene tot gevolg had. Deze fout houdt rechtstreeks verband met de af te leggen weg en is derhalve in het risico begrepen. Uit een absoluut alcoholgehalte van 1,85 gr per milliliter bloed kan op zichzelf niet met zekerheid worden afgeleid dat de val enkel en alleen te wijten is aan de fysische toestand van het slachtoffer en dit, zo geen enkele getuige heeft kunnen vaststellen dat de bestuurder niet meer in staat was zijn voertuig te besturen. Om de toepassing van de besluitwet uit te sluiten moet het bewezen zijn dat de dronkenschap de enige en uitsluitende oorzaak was van de val. Zelfs in geval van samenloop van meerdere oorzaken, zoals de fysische toestand van het slachtoffer én het risico van het verkeer, is er aanleiding tot vergoeding op grond van de B.W. van 13.12.1945.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.