Arbeidshof: Arrest van 20 Juni 1973 (Gent (Brugge)). RG 1951

Date :
20-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730620-7
Numéro de rôle :
1951

Résumé :

1. _ De aangetekende brief waarvan sprake in artikel 18 derde lid van de wetten op de arbeidsovereenkomsten voor bedienden kan vervangen worden door een gelijkwaardige akte. Een getypte niet ondertekende aangetekende brief kan als dusdanig niet doorgaan. 2. _ Voormelde imperatieve beschikking is ingesteld ter bescherming van private belangen. Zodra de betekening is geschied kan de bediende ervan afzien. Zulks is het geval wanneer hij de dringende redenen, ingeroepen in de getypte niet ondertekende aangetekende brief, weerlegt, zonder zich op de ongeldigheid der betekening te beroepen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.