Arbeidshof: Arrest van 21 Oktober 1971 (Gent (Brugge)). RG 1113

Date :
21-10-1971
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19711021-10
Numéro de rôle :
1113

Résumé :

Artikel 134, 3° van het K.B. van 20 december 1963, betreffende Arbeidsvoorziening en werkloosheid dat voorziet dat de werkloze in zijn recht kan beperkt worden wanneer hij een aangeboden passende betrekking weigert, is slechts toepasselijk wanneer het werkelijk om een werkloze gaat. Het is niet toepasselijk wanneer aan de werknemer tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst door zijn werkgever een voorstel gedaan wordt, een andere dienstbetrekking te aanvaarden.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.