Arbeidshof: Arrest van 24 Januari 1977 (Gent (Brugge)). RG 55686

Date :
24-01-1977
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770124-6
Numéro de rôle :
55686

Résumé :

Volgens het beginsel vervat in het artikel 1135 van het burgerlijk wetboek, verbinden de overeenkomsten niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is bepaald, maar ook tot alle gevolgen, die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis volgens de aard ervan, worden toegekend. Daar het vakantiegeld geen wedde is, maar een voordeel verworven krachtens de overeenkomst dient volgens artikel 20 van de wet op de bediendenovereenkomst, zowel het enkel als het aanvullend vakantiegeld bij de normale lopende wedde gevoegd te worden, om de basis te bepalen voor de forfaitaire vergoeding.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.