Arbeidshof: Arrest van 1 Oktober 1999 (Gent). RG 185/87

Date :
01-10-1999
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19991001-4
Numéro de rôle :
185/87

Résumé :

1. Het vertegenwoordigingsmandaat als commissaris bij een NV Intercommunale maatschappij ingevolge een gemeenteraadsbeslissing brengt geen onderwerping mee aan het sociaal statuut der zelfstandigen.Een assessor bij de Raad van State is verbonden door een statuut "sui generis" en oefent geen zelfstandig bijberoep uit.2. Een collectieve lijst van adressen aan wie een aangetekend schrijven werd verstuurd vormt geen bestand en schendt de wet van 8 december 1992 op de privacy niet. Dit stuk moet niet geweerd worden uit de debatten en vormt een bewijs van geldige stuitingsdaad.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.