Arbeidshof: Arrest van 14 Oktober 1971 (Gent). RG 1113

Date :
14-10-1971
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19711014-5
Numéro de rôle :
1113

Résumé :

De graad van de arbeidsongeschiktheid mag niet door de deskundige in "abstracto" dit wil zeggen op grond van een barema, doch moet in "concreto" worden bepaald. Hierbij wordt bedoeld: 1) wat de tijdelijke arbeidsongeschiktheid betreft, rekening gehouden met het beroep dat de getroffene uitoefende op het ogenblik van het ongeval. 2) wat de blijvende werkongeschiktheid betreft, rekening gehouden met het geheel van de beroepen die de getroffene nog verder regelmatig kan uitoefenen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.