Arbeidshof: Arrest van 15 Maart 1996 (Gent). RG 95239

Date :
15-03-1996
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19960315-3
Numéro de rôle :
95239

Résumé :

1. Het gelijkheidsbeginsel wordt niet geschonden wanneer bij een mandaat als schepen, de werkloosheidsuitkeringen verminderd worden overeenkomstig art. 130 Werkloosheidsbesluit, terwijl dit niet het geval is in hoofde van een gewoon lid van de gemeenteraad of O.C.M.W. 2. Er is evenmin discriminatie t.o.v. de politieke mandatarissen die geen werkloosheidsuitkeringen genieten en / of die een lager netto-jaarinkomen hebben. 3. De vrijheid om een politiek mandaat te bekleden wordt niet beperkt door een regeling die de cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit een mandaat beperkt.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.