Arbeidshof: Arrest van 16 Mei 1975 (Gent)

Date :
16-05-1975
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750516-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De regeling van artikel 55 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 heeft geen andere draagwijdte dan de verplichtingen te regelen tussen de administratieve strukturen die over de staat van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit uitspraak moeten doen. Ingeval van niet-naleving van deze regelen kan in geen geval een staat van invaliditeit erkend worden daar waar deze taak in de eerste plaats aan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit wordt toevertrouwd. Op een ander vlak vermag de rechter, bij wie een geschil aanhangig is, niet zodanig recht te erkennen wanneer uit de elementen van het dossier, waarvan de partijen kennis kunnen nemen, blijkt dat de rechthebbende niet voldoet aan alle wettelijke vereisten om op de uitkeringen recht te hebben

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.