Arbeidshof: Arrest van 18 Mei 1978 (Gent). RG 74/181

Date :
18-05-1978
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780518-7
Numéro de rôle :
74/181

Résumé :

Het presteren maandenlang van overuren en de blootstelling aan stresstoestanden eigen aan elke kaderfunctie scheppen hoogstens een ongunstig klimaat over lange termijn tot het veroorzaken van een deficiënte gezondheidstoestand welke kan evolueren tot een hartinfarct. Een duidelijk aanwijsbare oorzaak, vreemd aan het organisme van getroffene, optredend kort vóór het letsel, moet worden bewezen. In casu kan het voeren van besprekingen tijdens een lunch niet als dergelijke oorzaak worden aangenomen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.