Arbeidshof: Arrest van 19 November 1981 (Gent). RG 75/535

Date :
19-11-1981
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811119-9
Numéro de rôle :
75/535

Résumé :

Wanneer de getroffene verplicht was te werken op een onveilige en gevaarlijke werkplaats, is een ontploffing, zelfs al is zij te wijten aan een onvoorzichtige nieuwsgierigheid van het slachtoffer, inherent aan het arbeidsmilieu en geschiedde zij door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Signaalbommetjes, door zeeschepen als S.O.S.-signalisatie gebruikt, zelfs al worden zij normaal afgeschoten en kunnen zij gevaarlijk zijn voor hen die er mede omgaan, zijn geen oorlogstuigen in de zin van artikel 84.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.