Arbeidshof: Arrest van 21 Januari 1977 (Gent). RG 5196

Date :
21-01-1977
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770121-1
Numéro de rôle :
5196

Résumé :

De eis of wedereis strekkende tot rectificatie van een administratieve beslissing door deze partij ingesteld om haar vergissing in deze beslissing door de arbeidsgerechten te laten rechtzetten is ontvankelijk sinds art. 152 K.B. 22.12.1967 gewijzigd en aangevuld werd door art. 54 K.B. 20.02.1976; dat krachtens deze nieuwe bepaling, wanneer bij het vaststellen van het recht op de uitkeringen, een vergissing werd begaan in de beslissing die niet meer door een arbeidsrechtbank kan worden verbeterd, het Rijksinstituut een nieuwe beslissing mag nemen; dat hieruit kan afgeleid worden dat de arbeidsgerechten de bevoegdheid hebben de beslissingen, waartegen verhaal of hoger beroep werd ingesteld en die genomen werden op grond van verkeerde wettelijke bepalingen, recht te zetten.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.