Arbeidshof: Arrest van 9 Juni 1994 (Gent)

Date :
09-06-1994
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940609-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Het cafe bezoek van een veertigtal minuten, na het einde van de werkweek waardoor het normale traject van de arbeidswet met 14% werd verlengd, vormde te dezen noch een belangrijke omweg noch een belangrijke onderbreking, gelet op het doel, te weten na een arbeidsweek even te verpozen, te meer daar de onderbreking een wettige reden had, nu het in het bedrijf gewoonte was, met de welwillende instemming van de werkgever, dat een aantal werknemers na de werkweek samen een glas gingen drinken in het bedoelde cafe

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.