Arbeidsrechtbank: Vonnis van 24 Juni 1994 (Gent). RG 10136092

Date :
24-06-1994
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940624-11
Numéro de rôle :
10136092

Résumé :

1. Geschillen ontstaan door het stellen van daden van oneerlijke concurrentie door een werknemer, behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, ongeacht of deze daden tijdens of na het einde van de arbeidsovereenkomst worden gesteld. 2. Kan de regel volgens dewelke een geschil tussen een handelsvertegenwoordiger en zijn werkgever naar keuze aanhangig gemaakt worden hetzij bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar de bedrijfszetel, waaraan hij verbonden is, gevestigd is, hetzij bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement (of arrondissementen) waarin hij werkzaam is, ook in gevallen waarin een werknemer met een andere activiteit dan die van handelsvertegenwoordiger op diverse plaatsen bedrijvig is, gelden, dan kan het feit dat een resident werknemer occasioneel een bezoek aan een in een ander arrondissement gevestigde klant brengt, of aanwezig is op een beurs in een ander arrondissement, enz., er niet toe leiden dat het geschil nopens zijn arbeidsovereenkomst ook voor de arbeidsrechtbank van dit ander arrondissement mag gebracht worden.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.