Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 September 1992 (Gent). RG C-91/91

Date :
07-09-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920907-7
Numéro de rôle :
C-91/91

Résumé :

De getroffene dient de gevolgen zelf te dragen van zijn weigering een heelkundige ingreep te ondergaan, wanneer deze ingreep geen buitengewone risico's inhoudt, een niet-buitensporige herstelperiode vergt, en de te verwachten resultaten gunstig zijn.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.