Arbeidsrechtbank: Vonnis van 9 Maart 1992 (Gent). RG C-91/91

Date :
09-03-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920309-6
Numéro de rôle :
C-91/91

Résumé :

De rechtsvordering die strekt tot de vergoeding van de schade voortkomende uit een arbeidsongeval wordt bij dagvaarding ingeleid krachtens artikels 700, 704 en 579 Ger. W. Wanneer zij bij verzoekschrift is ingeleid, is de vordering niet toelaatbaar. De regels van artikels 860 en volg. van het Gerechtelijk Wetboek zijn op deze miskenning van een grondvoorwaarde van de rechtspleging niet toepasselijk.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.