Hof van Beroep: Arrest van 12 Januari 1994 (Gent)

Date :
12-01-1994
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940112-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Art. 69 Wisselbriefwet regelt uitsluitend de gevolgen van de vervalsing van het als volledige wisselbrief uitgegeven waardepapier. Indien de wisselbrief ten tijde van de uitgifte onvolledig was en naderhand volledig is gemaakt in strijd met de aangegane overeenkomsten, vinden de bepalingen van art. 10 toepassing. Onder tekstveranderingen in de zin van art. 69 wordt alleen maar begrepen elke toevoeging van bedingen die niet op de oorspronkelijke volledige wisselbrief voorkwamen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.