Hof van Beroep: Arrest van 3 Mei 1979 (Gent). RG 71/2.595

Date :
03-05-1979
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790503-1
Numéro de rôle :
71/2.595

Résumé :

Wanneer de beklaagde de hoedanigheid niet heeft van werkgever, is de arbeidsauditeur niet bevoegd om de strafvordering uit te oefenen wegens de met de straffen voorzien bij de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening beteugelde inbreuk op de bepalingen van het artikel 260bis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, dat de uitvoering van grondwerken in nabijheid van een ondergrondse electrische kabel zonder voorafgaande raadpleging van de overheid of de eigenaar van de kabel strafbaar stelt.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.