Hof van Beroep: Arrest van 7 November 1991 (Gent)

Date :
07-11-1991
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19911107-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Arbeider, 36 jaar (38,5 jaar op de dag van het arrest), gehuwd; B.W.O. 100 % (fysische invaliditeit 80 % met economische weerslag : 100 %). - Materiële schade tijdelijke werkongeschiktheid : netto-basissalaris + ex aequo et bono 60.000 F als voetballer 1ste provinciale. - Materiële schade blijvende werkongeschiktheid : netto-salaris, verhoogd met 20 % wegens vermoedelijke loonstijgingen - kapitalisatie tot 65 jaar volgens de Tafels van Levie : de zuiver wiskundige methode houdt geen rekening met de statistische mogelijkheid dat de burgerlijke partij zou overlijden voor het einde van de lucratieve levensduur. Kapitalisatiecoëfficiënt 5 % : er bestaat geen zekerheid dat het toe te kennen kapitaal over heel de kapitalisatieduur een zelfde hoge rente zal produceren. - Post-lucratieve schade verworpen : voordelen na de opruststelling. Gelet op de verre toekomst zijn aleatoir gezien de onzekerheid van de evolutie van de gezondheidstoestand van het slachtoffer en de onzekerheid nopens de economische en wettelijke voorwaarden van tewerkstelling na de opruststelling. - Morele schade T.W.O. : 1.000 F per dag aan 100 % gelet op een aantal pijnlijke factoren. - Morele schade B.W.O. : 25.000 F per punt, niet op 80 % maar op 100 % B.W.O. - Pretium voluptatis : 300.000 F voor de huwgemeenschap. - Esthetische schade : (2/7) = 25.000 F. - Hulp van derden : 500 F per dag bij gebrek aan concrete gegevens; de hulp is nodig voor een aantal activiteiten (bad, maaltijden, lichamelijke hygiëne, verplaatsingen). Kapitalisatie - Tafels Levie 5 % tot 65 jaar. - Genegenheidsschade (echtgenote) : 35.000 F. - Vergoedende interesten : geen vergoedende interesten op het kapitaal blijvende ongeschiktheid, op het kapitaal hulp van een derde en op de morele schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, gezien de twee eerste posten betrekking hebben op toekomstige schade, terwijl de laatste post voor het overgrote deel toekomstige schade betreft.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.