Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 8 April 1981 (Gent)

Date :
08-04-1981
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810408-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Overeenkomstig de geest van art. 1223 Ger. W. kunnen de partijen voor het eerst hun opmerkingen formuleren voor de rechtbank, althans indien zij niet in het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden hebben afgezien van dit recht. Een loting van de kavels in afwezigheid van behoorlijk opgeroepen partijen die door een daartoe rechtsgeldig aangewezen notaris vertegenwoordigd werden, is onaanvechtbaar. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de vertegenwoordigende notaris afstand te doen van rechten die aan de vertegenwoordigde partijen persoonlijk toekomen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.