Arbeidsrechtbank: Vonnis van 29 Oktober 1973 (Hasselt). RG 76/189

Date :
29-10-1973
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731029-1
Numéro de rôle :
76/189

Résumé :

Op de opzeggingsvergoeding is geen vakantiegeld verschuldigd. Een prorata-eindejaarspremie vormt een onderdeel van de loonmassa waarop bij het einde van de dienstbetrekking vakantiegeld dient berekend te worden. De vergoeding sui generis die bij het einde van de dienstbetrekking uitbetaald wordt, vormt geen loon, weshalve zij niet in aanmerking komt voor de berekening van het vakantiegeld.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.