Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 September 1994 (Hasselt). RG 933264

Date :
07-09-1994
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940907-4
Numéro de rôle :
933264

Résumé :

In toepassing van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek is de vordering tot betaling van de achterstallige RSZ-bijdragen over hetzelfde kwartaal als waarvoor betrokkene reeds bij correctioneel vonnis krachtens artikel 11 bis K.B. 23 oktober 1978 ambtshalve veroordeeld werd ongegrond, daar deze veroordeling een forfaitaire herstelvergoeding inhoudt, ertoe strekkende de nadelige gevolgen van de vastgestelde feiten ten aanzien van de RSZ te vergoeden.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.