Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 19 Oktober 1992 (Kortrijk). RG 10847

Date :
19-10-1992
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19921019-9
Numéro de rôle :
10847

Résumé :

De verklaring van de derde-beslagene tot schuldenaar krachtens art. 1456 Ger.W. dient niet beperkt te blijven tot het bedrag van de schuldvordering van de debiteur op de derde-beslagene. Deze sanctie heeft verder ook geen indemnitair karakter zodat de vraag of door het verzuim aan de beslaglegger schade is toegebracht buiten beschouwing blijft.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.