Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 21 Juni 1985 (Leuven)

Date :
21-06-1985
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19850621-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De partij die beweert bij de aankoop van een auto voor 259.250 fr. "een financiering ondertekend" te hebben, kan krachtens art. 1341 B.W. niet worden toegelaten tot het bewijs van de financieringsovereenkomst door alle middelen rechtens, getuigen inbegrepen. Op de koopovereenkomst zelf is de regel van art. 1326 B.W. betreffende de vermelding "goed voor..." niet van toepassing, daar het niet gaat om een eenzijdige schulderkenning, maar om een wederkerige overeenkomst.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.