Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 23 Juni 1994 (Leuven)

Date :
23-06-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940623-9
Numéro de rôle :

Résumé :

De bewering (onwel te zijn geworden) die pas bij de behandeling voor de politierechtbank voor het eerst werd geuit, (is) van iedere waarschijnlijkheid ontbloot. De beklaagde heeft noch onmiddellijk na de feiten, noch vier maanden nadien ooit gewag gemaakt dat hij onwel zou geworden zijn.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.